สัมผัสกับเสน่ห์ของสังขละบุรี

สัมผัสเสน่ห์ของสังขละบุรี 3 วัน 2 คืน ชมวัฒนธรรม 3 เชื้อชาติ ไทย มอญ กะเหรี่ยง 

เดินทาง : 17-19 สิงหาคม 2559

ราคาท่านละ : 5,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

Visitors: 44,466