ทัวร์เอเชีย


 • พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 6 วัน 5 คืนวันเดินทาง :21 - 26 กุมภาพันธ์ 2567ราคาท่านละ 35,900บาทเดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส ขนาด 30 ที่นั่งรับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

 • จีน แชงการีล่า 6 วัน 5 คืนวันเดินทาง :27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2567ราคาท่านละ 38,900บาทเดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัสรับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

 • ไต้หวัน 6 วัน 5 คืนวันเดินทาง :25 - 30 มีนาคม 2567ราคาท่านละ 54,900บาทเดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัสรับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

 • กัมพูชา ปราจีนบุรี 5 วัน 4 คืนวันเดินทาง :3 - 7 มีนาคม 2567ราคาท่านละ 19,900บาทเดินทางโดย : รถตู้ และ รถบัสรับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

 • จีน เฉินตู ง้อไบ๊ 5 วัน 4 คืนวันเดินทาง :3 - 7 มีนาคม 2567ราคาท่านละ 37,900บาทเดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัสรับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

 • เขมร-10-15-Dec.png
  กัมพูชา 6 วัน 5 คืนวันเดินทาง :10 - 15 ธันวาคม2566ราคาท่านละ 28,900บาทเดินทางโดย : รถตู้ และ รถบัส 30 ที่นั่ง และ รถมินิบัส 25 ที่นั่ง (ในเสียมเรียบ)รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

 • ธค-10-15-เวียดนามเหนือ-1332x1200.png
  เวียดนามเหนือ 6 วัน 5 คืนวันเดินทาง :10 - 15 ธันวาคม 2566ราคาท่านละ 36,900บาทเดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส ขนาด 35 ที่นั่งรับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

 • ปก 3-9 ธค - ฟุกุโอกะ 7 วัน 5 คืน3x (1).png
  ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ 7 วัน 5 คืนวันเดินทาง :3 - 9 ธันวาคม 2566ราคาท่านละ 79,900บาทเดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส ขนาด 45 ที่นั่งรับลูกทัวร์ : 20 ท่าน

 • พย-เวียดนามกลาง-1332x1200.png
  เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืนวันเดินทาง :26-29พฤศจิกายน2566ราคาท่านละ 26,900บาทเดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส VIP 30 ที่นั่งรับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

 • พย_จอร์แดน-1332x1200.jpg
  จอร์แดน 7 วัน 4 คืนวันเดินทาง :19 - 25 พฤศจิกายน 2566ราคาท่านละ 88,900บาทเดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส ขนาด 30 ที่นั่งรับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

 • Copy of บินตรงกลับจากคุณหมิง ทำวีซ่าจีน แบบเดี่ยว ไม่เสียเวลารอที่ด่าน (1).jpg
  ลาว-จีน 6 วัน 5 คืนวันเดินทาง :14 - 19 พฤศจิกายน 2566ราคาท่านละ 39,500บาทเดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส ขนาด 30 ที่นั่งรับลูกทัวร์ : 15-20 ท่าน

 • Copy of บินตรงกลับจากคุณหมิง ทำวีซ่าจีน แบบเดี่ยว ไม่เสียเวลารอที่ด่าน (2).jpg
  ลาว-จีน 6 วัน 5 คืนวันเดินทาง :13 - 18 พฤศจิกายน 2566ราคาท่านละ 39,500บาทเดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส ขนาด 30 ที่นั่งรับลูกทัวร์ : 15-20 ท่าน

 • พย_ไต้หวัน-1332x1200.jpg
  ไต้หวัน 5 วัน 4 คืนวันเดินทาง :6 - 10 พฤศจิกายน 2566ราคาท่านละ 49,900บาทเดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส ขนาด 35 ที่นั่งรับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

 • 01-ญี่ปุ่น-ฮอกไกโด-ราคาพิเศษ@2x.png
  ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืนวันเดินทาง :5-10 พฤศจิกายน 2566ราคาท่านละ 68,900บาทเดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส ขนาด 40 ที่นั่งรับลูกทัวร์ : 20 ท่าน

 • จิ้วจ้ายโกว-1332x1200.png
  จีน จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืนวันเดินทาง :19 - 24 ตุลาคม 2566ราคาท่านละ 42,900บาทเดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส ขนาด 35 ที่นั่งรับลูกทัวร์ : 15-20 ท่าน

 • ลาวใต้-Rev1-1332x1200.png
  ลาวใต้ 3 วัน 2 คืนวันเดินทาง :1. 25– 27 กันยายน 2566 (เต็มแล้ว)2. 28-30 กันยายน 2566เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIPราคาท่านละ 12,900บาทรับลูกทัวร์ 15 ท่าน

 • เส้นทางสายไหม-1332x1200.png
  จีน เส้นทางสายไหม 8 วัน 7 คืนวันเดินทาง :22 - 29 สิงหาคม 2566ราคาท่านละ 75,900บาทเดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส ขนาด 35 ที่นั่งรับลูกทัวร์ : 15-20 ท่าน
Visitors: 162,774