คลองบางกอกน้อย - คลองบางหลวง

ย้อนรอยสี่แผ่นดิน ล่องถิ่นคลองบางกอกน้อย - คลองบางหลวง เหมาเรือเที่ยว 1 วัน

ราคาท่านละ : 1,380 บาท 

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

เดินทางโดย : เรือยนต์ลำใหญ่

Visitors: 29,617