เยือนถิ่นอารยธรรมทวาราวดี ปราจีนบุรี

เยือนถิ่นอารยธรรมทวาราวดี ปราจีนบุรี จัดนี้เพื่อสูงวัย หัวใจเดียว 

ราคาท่านละ : 1,120 บาท 

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

Visitors: 29,618