ไทรโยค กาญจนบุรี

ทัวร์วันเดียว ไทรโยค กาญจนบุรี

วันเดินทาง : 23 กันยายน 2564

ราคาท่านละ  1,38บาท

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน 

รับลูกทัวร์ : 12 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<  

กรุงเทพ – กาญจนบุรี – สตรีทอาร์ท ท่าม่วง – สะพานแม่น้ำแคว – นั่งรถไฟเส้นทางสายมรณะ – ถ้ำกระแซ  – ให้อาหารสัตว์ วัดหลวงตาบัว – ร้านกาแฟ U&ME CAFÉ –เดินทางกลับกรุงเทพ

06.00 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. ถนนวิภาวดีรังสิต

(ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

                จากนั้นออกเดินทางไป จ.กาญจนบุรี แวะรับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

ยามสาย       นำท่านเดินชม ภาพสตรีทอาร์ตของชุมชนตลาดเก่าท่าม่วง มีไฮไลท์อยู่ที่ถนนเทศบาล ซอย 20 (วัฒนผล) ข้างโรงเรียนวีรศิลป์ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง โดยในบริเวณนี้จะมีส่วนหนึ่งที่มีการบอกเล่าเรื่องราวชุมชนตลอดทั้งซอย มาเริ่มกันที่ทางแยกหัวมุมของซอยที่แปลงโฉมให้มีลวดลายชูเอกลักษณ์อันโดดเด่น ถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะให้ชมกัน ซึ่งแต่ละจุดอยู่ไม่ไกลกันมากนัก ภาพแรกที่พามาชมนี้เป็นภาพตัวการ์ตูนกำลังขี่มะม่วงติดเครื่องยนต์ดูแปลกตา เมื่อโพสต์ท่าทางกันจนหนำใจแล้ว จากนั้นก็เดินถ่ายภาพกันจุดต่อไป โดยภาพภาพสตรีทอาร์ทในบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นภาพที่มีลวดลายการ์ตูนสีสันสดใส หากใครที่ชอบถ่ายรูปชิคๆ อาร์ตๆ ก็สามารถเดินตามล่าหาภาพกันได้

          เดินชมอาคารบ้านเรือนแบบโบราณยังมีให้เราได้เห็นอยู่ อย่างที่ “บ้านรัตนวิเชียร” หรือร้านเซ้งพาณิชย์ สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2473 เจ้าของเดิมคือนางเลี้ยง รัตนวิเชียร ลักษณะอาคารเป็นตึกแถวคอนกรีตเสริมเหล็กสไตล์ชิโนโปรตุกีส ในสมัยนั้นอาคารแห่งนี้ใช้เป็นร้านค้า และเนื่องจากบริเวณฝั่งตรงข้ามร้านเป็นท่ารถมีผู้สัญจรเป็นจำนวนมาก ทางเจ้าของบ้านจึงจัดให้มีการทำขนมและกับข้าวขาย โดยอาหารที่ทำขายในยุคนั้น ได้แก่ ผัดหมี่ หมี่กรอบ ตะโก้ ขนมเปียกปูน ยําหนังหมู ทอดมันฟักทอง เป็นต้น

          จากนั้นเดินทางไป สะพานข้ามแม่น้ำแคว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ที่สร้างขึ้นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟของกองทัพญี่ปุ่นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปเมืองธันบูซายัต ประเทศพม่า ซึ่งการสร้างทางรถไฟเส้นทางดังกล่าว บางแห่งต้องทำสะพานข้ามน้ำลึกและเชี่ยวกราก

10.40 น.    นำท่านตีตั๋วรถไฟ จากสะพานข้ามแม่น้ำแคว ผ่านช่วงโค้งมรณะ หรือ ถ้ำกระแซซึ่งเป็นสะพานโค้งเลียบ แม่น้ำแควน้อยยาวประมาณ 400 เมตร ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางนี้สวยงามมาก ที่เส้นทางรถไฟ จะลัดเลาะไปตามเชิงผาเลียบไปกับลำน้ำแควน้อย โดยจะวิ่งเลียบผ่านและจอดที่สถานีถ้ำกระแซ ***เวลาขึ้นรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่รถไฟหยุดวิ่ง ด้วยเหตุอันใดก็ตาม ทางบริษัทฯขอนำทุกท่านเดินทางต่อด้วยรถตู้แทนค่ะ

กลางวัน     รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (รับประทานอาหารประมาณ 12.30 น.)

ยามบ่าย     นำท่านไปให้อาหารสัตว์ วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์เสือและสัตว์ป่าหลายชนิดอยู่ด้วยกันอย่างอิสระตามธรรมชาติ นักท่องเที่ยวจะพบเห็นวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันของสัตว์ต่างๆ โดยสันติและสัตว์เหล่านั้นยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อพระและผู้คนทั่วไป

          *** ต้องมีการเปลี่ยนเป็นรถกระบะของชาวบ้าน เพื่อเข้าไปให้อาหารสัตว์ค่ะ***

          นำท่านแวะร้านกาแฟ U&ME Cafe กาญจนบุรี  ซึ่งเดิมคาเฟ่แห่งนี้โด่งดังด้วยบรรยากาศของทุ่งปอเทืองท่ามกลางทางเดินไม่ไผ้ แต่ตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนใหม่เป็นคาเฟ่รังนกสไตล์บาหลีแห่งแรกในเมืองไทย ที่มีมุมเป็นทางเดินไม้ไผ่ และมีรังนกแบบต่างๆ ถึง 6 แบบ ให้ได้ครีเอทท่าถ่ายภาพกันได้ตามใจชอบ จะมาในลุคโบฮิเมียน ลุคคุณหนูกรุยราย หรือลุคเทห่คูล  ก็ถ่ายมาได้สวยเก๋ได้ไม้แพ้ใคร

จากนั้น นำทุกท่านแวะซื้อของฝาก...ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ (ใช้เวลา 2 ชั่วโมงครึ่ง)

18.00 น.      นำทุกท่านเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 100% เพื่อทำการจอง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 12 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 101,340