ชัยนาท เที่ยวสนุก สุขสบาย ไม่ไกลกรุง

เที่ยวสนุก สุขสบาย ไม่ไกลกรุง ชัยนาท...เมืองรอง ต้องเยือน

วันเดินทาง : 14 กรกฎาคม 2564

ราคาท่านละ  1,25บาท

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 12 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

กรุงเทพฯ – จ.ชัยนาท – ชมบึงกระจับใหญ่ – วัดพระแก้ว – ชมสตรีทอาร์ท ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา – วัดเขาพลอง – วัดโพธาราม – แวะร้าน Sunset café – วัดป่าเจ้าพระยา – วัดมหาธาตุ – กรุงเทพฯ

06.00 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. ถนนวิภาวดีรังสิต

(ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

จากนั้นออกเดินทางไป จ.ชัยนาท แวะรับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที)

ยามสาย       นำท่าน ชมบึงกระจับใหญ่ มีไฮไลท์ที่น่าสนใจ สะพานลูกบวบ บึงกระจับใหญ่  ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกเป็ดน้ำและนกปากห่างเป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับล่องเรือชมนกยามเย็น  แต่เราไม่ได้มาดูนกเพราะยังไม่ถึงช่วงฤดูกาล แต่มาชมไฮไลท์ที่น่าสนใจ คือ  สะพานแพลูกบวบข้ามบึงกระจับใหญ่ไปเกาะเมืองท้าว ซึ่งเป็นเกาะอยู่กลางบึงขนาดใหญ่ ตัวสะพานลูกบวบทำด้วยไม้ทอดตัวยาวกลางน้ำข้ามบึงใหญ่ มองเห็นทัศนียภาพที่ของบึงน้ำได้แบบสวยงาม แถมมีลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวัน

จากนั้นนำท่านสักการะ วัดพระแก้ว เป็นวัดที่มีโบราณสถานที่สำคัญวัดหนึ่ง เนื่องจากมีองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่มีความงดงาม  องค์เจดีย์นี้ มีผู้กล่าวว่า เป็นราชินีแห่งเจดีย์ทั้งมวลในเอเซียอาคเนย์ ลักษณะเป็นเจดีย์แบบละโว้ทรงสูงผสมกับ เจดีย์ทวาราวดีตอนปลาย ฐานเรือนธาตุแบบลดท้องไม้ เป็นศิลปะสมัยสุโขทัยกับสมัยศรีวิชัย ผสมผสานกัน บริเวณด้านหน้าเจดีย์มีวิหารหลวงพ่อฉาย ด้านหลังองค์หลวงพ่อฉายมี “ทับหลัง” แกะสลักติดอยู่ วัดนี้จึงเป็นอีกวัดหนึ่งที่เป็นวัดสำคัญของจังหวัดชัยนาท

จากนั้นทำทุกท่านแวะ ชมสตรีทอาร์ท ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยาเที่ยวข้ามกาลเวลา พาชิมอาหารถิ่น สัมผัสความน่ารักของชุมชนเล็ก ๆ ที่มีบ้านเรือนเก่าแก่อนุรักษ์เป็นอาคารไม้สวยงามย้อนยุคสู่ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา ชุมชนเก่าแก่ริมน้ำเจ้าพระยา

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        นำท่านชม วัดเขาพลอง หรือ วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลเขาพลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท วัดตั้งอยู่บนยอดเขาจึงสามารถเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของตัวเมืองชัยนาทได้อย่างชัดเจน วัดแห่งนี้นับได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของชัยนาท หากมาวัดนี้ควรไปกราบไหว้ขอพรเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และไหว้ “หลวงพ่อเขาสาลิกา” พระประธานในพระอุโบสถ วัดนี้ยังเป็นสถานที่ประดิษฐาน พระพุทธอริยธัมโม พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์งดงามมาก สิ่งที่ถือเป็นไฮไลท์พลาดไม่ได้ นอกจากการมาไหว้พระแล้ว ต้องขึ้นไปยังเขาพลอง ไปชมพระอาทิตย์ตกและวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองชัยนาท บริเวณด้านบนยอดเขา สามารถเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของตัวเมืองชัยนาทได้อย่างชัดเจน

      จากนั้นนำท่านสักการะ หลวงพ่อผอม วัดโพธาราม เดิมชื่อวัดบ้านซ่อง จะเป็นเพราะชาวบ้านซ่อง พร้อมใจกันสร้างขึ้น เพื่อจะได้เป็นที่ทำบุญกุศลเป็นประจำสำหรับชาวบ้านซ่อง พอสร้างเสร็จแล้วจึงนำชื่อบ้านตั้งเป็นชื่อวัด มีเนื้อที่ ๓๘ ไร่ ๓ งาน ๖๓ ตารางวา ทิศเหนือ ที่ดินของวัดติดบางท่าหว้า และติดที่ดินของนายผิว นางโปรย แสงคู่ ทิศตะวันออก ที่ดินของวัดติดฝั่งแม่น้ำน้อยทางฝั่งตะวันตก ทิศใต้ ที่ดินของวัดติดที่ดินของนายพจน์ นางขัน นายซ้อน นางสำเนา นายเคลือบ นางค้าง นายเกราะ นางกริดทิตตะวันตก ที่ดินของวัดที่เป็นที่สุสาน ติดถนนใหญ่ สายชัยนาท-สุพรรณบุรี ที่ดินของวัดด้านใต้สุสาน เป็นโรงเรียนวัดโพธาราม ชนิดของวัด เป็นวัดราษฎร์ พัทธสีมา โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๔๕ ลักษณะเด่นเจดีย์หลังวิหารเก่า องค์เจดีย์ ๒ ชั้น เรือโบราณ

นำทุกท่านแวะชิมร้าน Sunset café กับบรรยากาศสบายๆ ชิวๆ

เดินทางไปต่อยัง วัดป่าเจ้าพระยา เดิมชื่อวัดป่า (โคกขาม) ปัจจุบันมีพระอธิการชูเกียรติ โฆสธมฺโม เป็นเจ้าอาวาสวัด โดยมีหลวงพ่อใหญ่ เป็นพระพุทธรูปคู่วัด ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนเศียรหลวงพ่อใหญ่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 มี พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในขณะนั้น เป็นประธานในพิธีฯ ฝ่ายฆราวาส และมีหลวงพ่อโสภณ โอภาโส เจ้าอาวาสวัดบึงลัฏฐิวัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ วัดป่าเจ้าพระยา มีทัศนียภาพที่สวยงาม เนื่องจากตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดกว้างขวาง บรรยากาศร่มรื่น มีแพสำหรับให้อาหารปลา เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการปฏิบัติธรรม หรือพักผ่อนหย่อนใจ และมาสักการะหลวงพ่อใหญ่

จากนั้นนำท่านไปยัง วัดมหาธาตุ เดิมชื่อว่าวัดพระธาตุ หรือวัดหัวเมือง เป็นวัดเก่าแก่โบราณคู่เมืองแพรกหรือเมืองสรรค์ โดยจากรูปแบบศิลปะทำให้มีการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยอยุธยาแต่ได้รับการบูรณะในสมัยอยุธยา  วัดมหาธาตุ  มีโบราณสถานที่น่าสนใจและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พระปรางค์กลีบมะเฟือง สร้างด้วยอิฐถือปูน 3 องค์ พระปรางค์มีลักษณะคล้ายกลีบมะเฟือง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมเป็นศิลปะสมัยลพบุรี รวมทั้งพระวิหาร และหมู่เจดีย์ต่างๆสร้างด้วยศิลปะที่งดงามมาก

ได้เวลาอันสมควร เดินทางกลับกรุงเทพฯ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง)

18.00 น.      นำทุกท่านเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 100% เพื่อทำการจอง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 12 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 37,569