เลาะริมโขง...นครพนม มุกดาหาร

เลาะริมโขง...นครพนม มุกดาหาร 2 วัน 1 คืน

เดินทาง : 24 - 25 พฤษภาคม 2561

ราคาท่านละ : 6,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 2 คัน

Visitors: 41,948