สูงวัยไปทะเล เที่ยวกระบี่ ครั้งนี้ดีต่อใจ

สูงวัยไปทะเล เที่ยวกระบี่ ครั้งนี้ดีต่อใจ 3 วัน 2 คืน

เดินทาง : 5 - 7 ตุลาคม 2563

ราคาท่านละ : 12,700 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 2 คัน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินดอนเมือง สนามบินกระบี่ เขาขนาบน้ำ - อ่าวนาง

 

07.30 น.          ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ สนามบินดอนเมือง บริเวณเคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

08.55 น.         พร้อมออกเดินทางสู่ จังหวัดภูเก็ต โดยสายการบิน Air Asia (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 25 นาที)

 

10.20 น.          เดินทางถึงสนามบินกระบี่  

 

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย     นำท่านชมความงามทางธรรมชาติกับสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ นั่นก็คือ

เขาขนาบน้ำ สัญลักษณ์ดังของเมืองกระบี่ เกิดจากเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ตั้งตระหง่านขนาบแม่น้ำกระบี่จากด้านหน้าตัวเมือง โดดเด่น สวยงาม ใครมาเยือนตัวเมืองจังหวัดกระะบี่ ต่างมองเห็นได้เด่นชัด

                                                                                                                                                                                                        จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก อ่าวนาง  (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

 ยามเย็น                  เข้าที่พัก Ibis Krabi Aonang Beach Hotel หรือ เทียบเท่า

                                                                                                                                                                                                                    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

                                         พักผ่อนตามอัธยาศัยราตรีสวัสดิ์  Visitors: 27,406