สูงวัยไปทะเล เที่ยวกระบี่ ครั้งนี้ดีต่อใจ

สูงวัยไปทะเล เที่ยวกระบี่ ครั้งนี้ดีต่อใจ 3 วัน 2 คืน

เดินทาง : 5 - 7 ตุลาคม 2563

ราคาท่านละ : 12,700 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถตู้ VIP 2 คัน