เกาะแมคคลอยด์ สวรรค์แห่งใหม่ ณ ท้องทะเลพม่า

เกาะแมคคลอยด์ สวรรค์แห่งใหม่ ณ ท้องทะเลพม่า

เดินทาง : 28 - 30 เมษายน 2562

ราคาท่านละ : 15,500 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

เดินทางโดย : เครื่องบิน, รถตู้ และเรือสปีดโบ๊ท

Visitors: 27,410