สูงวัยหลงไปกาญจน์ บานมาสังขละ ปิดทริป ณ นครปฐม

สูงวัยหลงไปกาญจน์ บานมาสังขละ ปิดทริป ณ นครปฐม

เดินทาง : 19 - 21 มีนาคม 2562

ราคาท่านละ : 7,200 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

Visitors: 44,463