ที่พักในฝัน สวรรค์บนน้ำ ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน

ที่พักในฝัน สวรรค์บนน้ำ ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 18 - 20 ตุลาคม 2563

ราคาท่านละ :   12,900  บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้VIP

 

Visitors: 9,487