ที่พักในฝัน สวรรค์บนน้ำ ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน

ที่พักในฝัน สวรรค์บนน้ำ ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 7 – 9 กรกฎาคม 2562

ราคาท่านละ :   12,900  บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้VIP