นครสวรรค์ พิจิตร เยือนเมืองโบราณ เล่าขานตำนานพระเจ้าเสือ

นครสวรรค์ พิจิตร เยือนเมืองโบราณ เล่าขานตำนานพระเจ้าเสือ 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 25 – 27 กรกฎาคม 2562

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ  5,600 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน