ลำปาง เขลางค์นคร สูงวัยเที่ยวเก๋ไก๋ สไตล์ลึกซึ้ง

ลำปาง เขลางค์นคร สูงวัยเที่ยวเก๋ไก๋ สไตล์ลึกซึ้ง 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 1 – 3 สิงหาคม 2562

เดินทางโดย : เคริ่องบิน และรถตู้VIP

ราคาท่านละ  13,500 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน