มุยเน่ ดาลัท เจาะลึกเวียดนามใต้

มุยเน่ ดาลัท เจาะลึกเวียดนามใต้กับ 2 เมืองต้องห้าม 4วัน 3คืน

วันเดินทาง : 13 – 16 สิงหาคม 2562

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถบัสขนาด 28 ที่นั่ง

ราคาท่านละ  16,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน