มหานครปักกิ่ง นครแห่งความหลัง อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่

มหานครปักกิ่ง นครแห่งความหลัง อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ 5วัน 3คืน

วันเดินทาง : 9 – 13 กันยายน 2562

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถบัสขนาด 25 ที่นั่ง

ราคาท่านละ  31,500 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน