ดอยสะโง้ ดอยผาหมี ที่แห่งนี้ดีต่อใจ อยู่ในเชียงราย

ดอยสะโง้ ดอยผาหมี ที่แห่งนี้ดีต่อใจ อยู่ในเชียงราย 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 15 – 17 กันยายน 2562

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้VIP 2 คัน

ราคาท่านละ  11,500 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน