สูงวัยเที่ยว ป่าบงเปียง ณ เชียงใหม่

สูงวัยเที่ยว ป่าบงเปียง ณ เชียงใหม่ 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 18 – 20 กันยายน 2562

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้VIP 2 คัน

ราคาท่านละ  11,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน