ตุรกี ดินแดน 2 ทวีป

"ตุรกี" ดินแดน 2 ทวีป 8 วัน 5 คืน

วันเดินทาง 6 - 13 พฤศจิกายน 2562

เดินทางโดย: เครื่องบิน และ รถบัสขนาด 40 ที่นั่ง

ราคาท่านละ: 46,800 บาท

รับลูกทัวร์: 28 ท่าน 

Visitors: 16,688