ตามรอยละครดัง กลิ่นกาสะลอง ณ เชียงใหม่

ตามรอยละคร กลิ่นกาสะลอง ณ เชียงใหม่ 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 18 – 20 กันยายน 2562

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้VIP 2 คัน

ราคาท่านละ  8,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน