อเมริกาตะวันตก เที่ยวอย่างเจาะลึก เที่ยวอย่างคนท้องที่ @ CALIFORNIA 9 วัน 6 คืน

อเมริกาตะวันตก เที่ยวอย่างเจาะลึก เที่ยวอย่างคนท้องที่ @ CALIFORNIA....USA WEST COAST ROAD TRIP 9 วัน 6 คืน

วันเดินทาง: 2 - 10 ธันวาคม 2562

 

เดินทางโดย: เดินทางโดยสายการบินไชน่าแอร์ สายการบินแห่งชาติไต้หวันและรถบัสขนาด  35 ที่นั่ง

ราคาท่านละ: 93,800 บาท (รวมทุกอย่าง ยกเว้นวีซ่าอเมริกา)

รับลูกทัวร์: 20 ท่าน 

Visitors: 129,376