เขาค้อ ภูทับเบิก ภูลมโล บ้านร่องกล้า

เขาค้อ ภูทับเบิก ภูลมโล บ้านร่องกล้า 3 วัน 2 คืน เส้นทางซากุระเมืองไทย

วันเดินทาง :  16 - 18 มกราคม 2565

ราคาท่านละ  7,900 บาท

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

กรุงเทพฯ – เพชรบูรณ์ – วัดธรรมยาน– สะพานห้วยตอง – จุดวัดอุณหภูมิภูทับเบิก – พักภูทับเบิก

06.00 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. ถนนวิภาวดีรังสิต

(ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

      จากนั้นออกเดินทางไป จ.เพชรบูรณ์ แวะรับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  5 ชั่วโมง)

ยามสาย       นำท่านเที่ยวชมประติมากรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์สเน่ห์ที่ วัดธรรมยาน เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2545 โดยมีพระปลัดวิรัช โอภาโส เป็นเจ้าอาวาสฯ สถานที่แห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ บริเวณโดยรอบวัดโอบล้อมด้วยขุนเขา มีบรรยากาศดีเหมาะแก่การมากราบไหว้ขอพรและถ่ายภาพเก็บความสวยงาม

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย     ต่อจากนั้นนำทุกท่านมาที่ สะพานห้วยตอง ถูกขนานนามวาสเป็นสะพานที่มีตอม่อสูงที่สุดของประเทศไทยที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา เชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือและภาคอีสาน เป็นเหมือนกับประตูสู่อีสาน จุนเด่นของสะพานนึ้คือ วิวทิวทัศน์ยรอบด้านสะพานที่เป็นทั้งขุนเขาและป่าไม้อันเขียวขจื ตัวสะพานที่พาดผ่านอันเป็นจุดเด่นที่แสนสะดุดตาและบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติโดยรอบทำให้ได้สัมผัสความงดงามอย่างใกล้ชิด

 

                นำท่านออกเดินทางขึ้นภูทับเบิก ไปยัง จุดวัดอุณหภูมิ ซึ่งป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญจุดหนึ่งของภูทับเบิก นิยมขึ้นมาถ่ายรูปกับจุดยอดสูงสุดของภูทับเบิกและยังเป็นจุดวัดอุณหภูมิอีกด้วย พื้นที่บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวหลักของภูทับเบิกซึ่งด้านบนจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้รอบด้านและสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่แสนสวยงามได้เช่นกัน

ยามเย็น      เข้าที่พัก ภูทับเบิก รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

ยามค่ำ        รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร

พักผ่อนตามอัธยาศัย…ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สอง     

ภูลมโล (ชมดอกพญาเสือโคร่ง) – เที่ยวหมู่บ้านร่องกล้า สไตล์ญี่ปุ่น – โรงเรียนการเมืองการทหาร – ชมทุ่งดอกกระดาษ – เข้าที่พัก

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร พร้อมเก็บสัมภาระเช็คเอ้าท์

                 นำท่านเดินทางสู่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที)

ยามสาย        นำท่านเดินทางเข้าสู่ ภูลมโล ดินแดนแห่งซากุระเมืองไทย หรือ ดอกนางพญาเสือโคร่ง สถานที่แห่งนี้จะถูกย้อมไปด้วยมวลดอกนางพญาเสือโคร่งสีชมพูที่เบ่งบานไปทั่วหุบเขา มีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี สามารถยืนชมทัศนียภาพของเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนได้อย่างกว้างไกล

             **เส้นทางขึ้นภูลมโลเป็นดินแดงมีหลุมร่องเป็นระยะไม่ควรใช้พาหนะส่วนตัวขึ้นไป ท่านต้องเปลี่ยนมานั่งรถกระบะหรือรถขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น ซึ่งเป็นรถของเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญทาง นอกจากนี้ อากาศข้างบนภูลมโลหนาวมากและลมพัดแรงตลอดทั้งวัน ให้เตรียมอุปกรณ์กันหนาว และกันลมและฝุ่นไปให้พร้อม

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (อาหารพื้นบ้าน)

ยามบ่าย       เมื่อลงมาจากภูลมโลแล้ว นำท่านเดินเล่นที่ "หมู่บ้านร้องกล้า" หมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขา กลางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า น่ารักอยู่ข้างใน kawaii สไตล์ญี่ปุ่น เมื่อหมู่บ้านเต็มไปด้วยดอกนางพญาเสือโคร่ง ที่ออกดอกสีชมพูเต็มต้น

 

          นำท่านขึ้นไปชมวิวและถ่ายภาพบ้านร่องกล้าในมุมสูงบน วัดป่าภูหินร่องกล้า ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 ก.ม. รถทุกชนิดสามารถขึ้นถึง และต้องเดินเท้าจากจุดจอดรถขึ้นไปอีก 200 เมตร

                       จากนั้นชม โรงเรียนการเมืองการทหาร ตั้งอยู่บริเวณหลักกม.ที่ 4 ถูกปกคลุมด้วยป่ารกครึ้มหนาแน่นเมื่อปี2513 เป็นที่ตั้งของคณะกรรมการเขต 3 จังหวัด คือ จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2520 ก่อตั้งเป็นโรงเรียนขึ้น ให้การศึกษาตามแนวทางลัทธิคอมมิวนิสต์ หากมาเที่ยวใน ช่วงเดือนมกราคมจะได้พบกับบรรยากาศของใบเมเบิ้ลเปลี่ยนสีและร่วงหล่นมาต้องบ้านไม้เก่าแก่งดงามคล้ายกับ ต่างประเทศ

        จากนั้นนำท่านชมความงามของ “ทุ่งดอกกระดาษ” ที่กำลังบานสะพรั่งสวยงามอย่างเต็มที่ในโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้าที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

ยามเย็น        นำท่านเข้าสู่ที่พัก บรีซฮิลล์ รีสอร์ท เขาค้อ (หรือเทียบเท่า)

                    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร ...ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้


วันที่สาม     

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – ช้อปปิ้งไร่กำนันจุล – กรุงเทพฯ

ยามเช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์                   

ยามสาย      นำท่านเดินทางไป วัดผาซ่อนแก้ว  สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคนได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้าและลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาและต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตาม ๆ กันว่า “ผาซ่อนแก้ว” และพุทธสถานที่มาตั้งในจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าวจึงเรียกว่า “พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว” เพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้าน และผู้มาปฏิบัติธรรมสืบไป

 

             นำท่านเดินทางเข้าสู่ อำเภอเมืองเพรชบูรณ์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

               แวะชอปปิ้ง ณ ไร่กำนันจุล ศูนย์รวมของฝากซึ่งเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพภายใต้แบรนด์ไร่กำนันจุลกว่า 200 รายการมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปลาส้มกำนัลจุล อันลือชื่อผลิตภัณฑ์อีกประเภทหนึ่งที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศนอกจากปลาส้มแล้วก็มีปลาแดดเดียว แหนมปลา ปลาแผ่นกรอบ กุนเชียงปลา ปลาสวรรค์ ปลาเส้น ข้าวเกรียบปลารสชาติต่างๆ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ เช่นเยลลี่ผลไม้นานาชนิด น้ำผลไม้เข้มข้น หลายชนิด อาหารสำเร็จรูป น้ำพริกประเภทต่างๆ

 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

     ได้เวลาอันสมควร ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)

19.00 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

 

Visitors: 56,657