เที่ยวภูทับเบิก เชียงคาน

เที่ยวภูทับเบิก เชียงคาน 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 8 - 10 ตุลาคม 2562

เดินทางโดย : รถตู้VIP 2 คัน

ราคาท่านละ  6,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน