เที่ยวลาวใต้ ปากเซ

ลาวใต้ ปากเซ จำปาสุก 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 14 - 16 ตุลาคม 2562

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถบัสขนาด 25 ที่นั่ง

ราคาท่านละ  12,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน