มนต์เสน่ห์แหลมมลายู เบตง ปีนัง คาเมร่อน

เบตง ปีนัง คาเมร่อน 4วัน 3คืน

วันเดินทาง : 22 - 25 ตุลาคม 2562

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ  18,500 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน