ยุโรปตะวันออก

ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย ฮังการี  9 วัน 6 คืน

วันเดินทาง :  21 - 29 พฤศจิกายน 2565

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัสขนาด 40 ที่นั่ง

ราคาท่านละ  89,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 88,020