ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ

ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน

วันเดินทาง :  25 กันยายน - 3 ตุลาาคม 2566

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัสขนาด 40 ที่นั่ง

ราคาท่านละ  89,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 20 ท่าน

Visitors: 129,378