ยุโรปตะวันออก

ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 7 วัน 4 คืน

วันเดินทาง :  12 - 18 พฤศจิกายน 2562

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถบัสขนาด 45 ที่นั่ง

ราคาท่านละ  45,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 29 ท่าน

Visitors: 16,688