เลาะริมโขง เที่ยวโยง 3 จังหวัด

เลาะริมโขง เที่ยวโยง 3 จังหวัด นครพนม-มุกดาหาร-อุบลฯ 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  11 - 14 ธันวาคม 2562

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ  11,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 41,946