หนาวนี้พาสูงวัยเที่ยว เชียงราย

หนาวนี้พาสูงวัยเที่ยว เชียงราย 4วัน 3คืน

วันเดินทาง :  16 - 19 ธันวาคม 2562

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ  15,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 4,173