ไข่มุกแห่งเปอร์เซีย กาตาร์ 5วัน 3คืน

ไข่มุกแห่งเปอร์เซีย กาตาร์ 5 วัน 3 คืน

วันเดินทาง :  15 - 19 มกราคม 2563

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถบัสขนาด 40 ที่นั่ง

ราคาท่านละ  26,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 29 ท่าน