เส้นทางดอกไม้ ย้อนร้อยประวัติศาสตร์ เชียงใหม่ เชียงดาว อ่างขาง เวียงแหง

เชียงดาว อ่างขาง เวียงแหง 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 9 – 12 มกราคม 2565

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ 14,900 บาท

รับลูกทัวร์ 15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเชียงใหม่ –สวนดอกไม้ป้างฮวา – นั่งบอลลูนที่ I love Flower

07.30 น.     ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3  ประตู 14 เคาน์เตอร์ 15 – สายการบินนกแอร์ ( เข้าประตู 14 แล้วมองหาเคาน์เตอร์ที่ 15 ทีมงานทัวร์ฟ้าใสจะยืนรอหน้าบริเวณเคาน์เตอร์ 15 พร้อมป้ายต้อนรับค่ะ )

09.00 น.          ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD124 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที

10.10 น.          เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่

              จากนั้นนำท่านเดินทางไป อ.ม่อนแจ่ม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

กลางวัน     รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย     นำท่านเที่ยวช สวนดอกไม้ ป้างฮวา ถ่ายรูปบนสะพานไม้กลางไร่ส้ม

จะมีทั้งโซนที่เป็นสวนดอกไม้ด้านบนและโซนไร่ส้มด้านล่าง อากาศที่นี่เย็นสบายได้วิวภูเขา วันไหนอากาศดีๆก็จะมีหมอกลอยมาเป็นแบ็คกราวให้ด้วย


จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก At Pingnakornriversidehotel หรือเทียบเท่า ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ยามเย็น      นำท่านเดินทางไป I Love Flower Farm สุดพิเศษกับการชมวิวแบบลอยฟ้า เปิดมุมมองใหม่ที่ท่านไม่เคยเห็นกับการขึ้นบอลลูนชมวิวเมือง (บอลลูนมัดเชือก ลอยในอากาศ แต่ไม่ลอยเคลื่อนที่ / ขึ้นได้ครั้งละ 2-4 ท่าน / ครั้งละ 5 นาทีค่ะ)

 ยามค่ำ       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

                 ราตรีสวัสดิ์...สำหรับคืนนี้

วันที่สอง     

ชมดอกพญาเสือโคร่ง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง – ไร่ชาสองพัน – ไร่สตอร์เบอร์รี่บ้านนอแล – เข้าที่พัก

ยามเช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย        นำท่านเดินทางไป อ. อ่างขาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงกว่า

กลางวัน     รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย     นำท่านเที่ยวชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ให้ช่วยเขา ช่วยตัวเอง” มีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาที่พักอาศัยอยู่ตามดอยต่างๆ ทางภาคเหนือเลิกปลูกฝิ่น และทำไร่เลื่อนลอย อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ป่าไม้ และต้นน้ำลำธารของประเทศถูกทำลาย จากเดิมที่เป็นดอยหัวโล้นแปรสภาพเป็นขุนเขาแห่งความอุดมสมบูรณ์ ด้วยการวิจัยและพัฒนา พันธุ์ไม้ผลกว่า 12 ชนิด ผักเมืองหนาวกว่า 60 ชนิด และดอกไม้เมืองหนาวกว่า 20 ชนิด

จุดท่องเที่ยวในสถานี อาทิเช่น

o   สวนแปดสิบ สวนกลางแจ้งตรงข้ามสโมสรอ่างขางเป็นสวนตกแต่งสวนสไตล์อังกฤษมีดอกไม้ ไม้ประดับปลูกหมุนเวียนตลอดทั้งปี ด้านบนยังเป็นลานต้นซากุระญี่ปุ่นจะบานช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคม

o   สวนหอม เป็นสวนที่รวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีกลิ่นหอมทั้งในและต่างประเทศ เช่น ต้นหอมหมื่นลี้ มะลิเนปาล ลาเวนเดอร์ ถ้าเดินผ่านสวนจะรู้สึกได้กลิ่นหอมจากพรรณไม้ในสวน

o   สวนบอนไซอ่างขาง จัดแสดงพันธุ์ไม้หลากชนิดยุคแรกเริ่มก่อตั้งสถานีในรูปแบบการปลูกเลี้ยงในกระถางแบบบอนไซ นอกจากนี้ยังมีพืชทนแล้ง พืชกินแมลง และสวนหินธรรมชาติจุดชมวิวภายในสถานี

o   โรงเรือนดอกไม้ เป็นการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวภายในโรงเรือนมีมุมน้ำตก มุมนั่งเล่นพักผ่อน

o   โรงเรือนกุหลาบตัดดอก รวบรวมกุหลาบชนิดตัดดอกสายพันธุ์ต่าง ๆ จากประเทศเนเธอร์แลนด์ติดกับโรงเรือนเป็นร้านค้าของที่ระลึก จำหน่ายสินค้าของโครงการหลวงและชุมชน

o   โรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผัก จัดตกแต่งด้วยผักเมืองหนาวหลายชนิด พืชสุมนไพรของโครงการหลวงให้ได้ชม

o   แปลงบ๊วย ต้นบ๊วยที่นี่ปลูกตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งโครงการหลวงปัจจุบันแตกกิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาเย็นสบาย

o   แปลงไม้ผลตามฤดูกาล ภายในสถานีฯ อ่างขางมีแปลงไม้ผลเมืองหนาวหลายอย่างให้ได้ชมตลอดทั้งปี เช่น พี้ช พลับ สาลี กีวี่

นำท่านเดินทางต่อไปยัง ไร่ชา 2000 เป็นไร่ชาขั้นบันไดลดหลั่นระดับขั้นลงไปตามแนวเขา ที่มีเนื้อที่ค่อนข้างกว้าง อากาศเย็นสบาย ในฤดูหนาวจะมีหมอกลอยอยู่ทั่วบริเวณ เป็นที่สำหรับคนที่ชอบดื่มชาหรือชอบที่จะมาสัมผัสอากาศหนาวบนดอยอ่างขาง หาวิวสวยๆในการถ่ายรูปแล้วไม่ควรพลาด เหมาะอย่างยิ่งกับการมาชมวิวช่วงเช้าๆหรือเย็นๆของทุกวัน นอกจากบริเวณไร่ชาแล้วยังมีอีกจุดที่อยู่ไม่ไกลนั่นคือ ลานกังหันลม จะอยู่บริเวณทางเข้าออกไร่ชานั่นเอง

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ไร่สตอเบอร์รี่บ้านนอแล

ยามเย็น      นำท่านเดินทางเข้าที่พักBura Phat Resort (Chiang Dao) หรือเทียบเท่า (ห้องพักจะเป็นเตียงใหญ่ 1 เตียง)***ที่พักต่างระดับ มีขึ้น-ลง บันได ค่ะ

ยามค่ำ       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

               ราตรีสวัสดิ์...สำหรับคืนนี้

วันที่สาม

อ.เวียงแหง – วัดฟ้าเวียงอินทร์ – วัดพระธาตุแสนไห – วัดเวียงแหง – สถูปพระนเรศวร

ยามเช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

ยามสาย      นำท่านเดินทางไปยัง อ.เวียงแหง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง   

                  นำท่านชม วัดฟ้าเวียงอินทร์ ตั้งอยู่บนเนินเขาสองลูก เนินเขาลูกหนึ่งที่ตั้งของเจดีย์ทอง ซึ่งอยู่ในฝั่งไทย ส่วนเนินเขาอีกลูกหนึ่งนั้นที่ตั้งของอุโบสถหลังเก่า อยู่ในเขตเมืองปั่น รัฐฉานของเมียนมา วัดฟ้าเวียงอินทร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินมีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ อาณาเขตทิศเหนือจรดชายแดน ไทย – เมียนมา ทิศใต้จรดหมู่บ้านเปียงหลวงใหม่อพยพ ทิศตะวันตกจรดป่าเขา

            วัดพระธาตุแสนไห เป็นพระบรมธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ มีความสำคัญเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวอำเภอเวียงแหง การกำหนดงานประเพณีประจำปี จะมีขึ้น 4 ครั้ง ด้วยกัน งานที่สำคัญที่สุดคือ งานสงฆ์น้ำพระบรมธาตุ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เหนือ ของทุกปี งานมาฆบูชา จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 เหนือ งานวันวิสาขบูชา หรือวันเพ็ญเดือน 8 และงานสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี พระบรมธาตุแสนไห เป็นศูนย์รวมจิตใจคนในอำเภอเวียงแหง เป็นพระบรมธาตุคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเวียงแหง หากผู้ใดไปอำเภอเวียงแหงแล้ว ไม่ได้ไปสักการะพระบรมธาตุก็ถือว่ายังไม่ได้ไปถึงอำเภอเวียงแหง

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย      นำท่านไปยัง วัดเวียงแหง เป็นวัดที่เก่าแก่ของชุมชนเมืองแห่งก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2465 ถึง 2470 และเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และสำคัญเป็นที่เคารพนับถือของชาวอำเภอเวียงแหงคือพระเจ้าแสนแซ่หรือพระเจ้าออกเหงื่ออายุกว่า 500 ปีมีขนาดหน้าตักกว้าง 80 cm ความสูง 120 cm สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะไทยแบบพื้นบ้านสาเหตุที่เรียกว่าพระเจ้าออกเหงื่อเพราะเมื่อใดที่มีเหตุเภทภัยร้ายแรงเกิดขึ้นกับบ้านเมืองก็จะมีเหงื่อซึมออกมาเป็นการบอกลางร้าย ภายในวัดมีบริเวณกว้างขวางและมีศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นการศึกษาประวัติของเมืองเวียงแหง

            นำท่านแวะสักการะพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตั้งอยู่ที่อยู่ที่บ้านเมืองงาย อำเภอเวียงแหง ประชาชนได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าพระองค์เคยเสด็จมาประทับแแรมที่เมืองงายแห่งนี้ก่อนที่จะกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่า เป็นเจดีย์ฐาน 8 เหลี่ยม ที่ฐานด้านหนึ่งประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แต่ละด้านของฐานเป็นแผ่นศิลาสลักเรื่องพระราชกรณียกิจของพระองค์ สลับกับแผ่นหินอ่อนที่เล่าพระราชประวัติ ประวัติการสร้างพระสถูป ด้านหลังเป็นค่ายหลวงจำลองที่ภายในประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และสมเด็จพระสุพรรณกัลยา

ยามเย็น      นำท่านเดินทางกลับเข้าที่พักBura Phat Resort (Chiang Dao) หรือเทียบเท่า (ห้องพักจะเป็นเตียงใหญ่ 1 เตียง)

ยามค่ำ       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

              ราตรีสวัสดิ์...สำหรับคืนนี้

วันที่สี่

จุดชมวิวบ้านระเบียงดาวโฮมสเตย์ – วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน – ตลาดต้นพยอม – สนามบินเชียงใหม่

ยามเช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร พร้อมเก็บส้มภาระเช็คเอ้าท์

ยามสาย      นำท่านเดินทางต่อไปยัง จุดชมวิวดอยหลวงเชียงดาว ณ บ้านระเบียงดาวโฮมสเตย์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) โดยท่านสามารถแชะภาพ ชมธรรมชาติ เพลิดเพลินไปกับวิวดอยหลวงเชียงดาว และสามารถสั่งชา กาแฟ ทานได้ตามอัธยาศัย (ค่ากาแฟ/อาหาร ไม่รวมในทัวร์)

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย       นำท่านเที่ยวชม วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าโบราณที่เรียกว่า เมืองแกน มีความ วิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยล้านนา จุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่สิ่งปลูกสร้างที่มีความสวยงามวิจิตรตระการตา ซึ่งครูบาเทืองมีความตั้งใจว่าจะให้เป็นศาสนสถานที่งดงาม แฝงด้วยคติธรรม เป็นอุบายในการดึงคนเข้าวัดเพื่อการขัดเกลาจิตใจ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่าการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยภายในวัดประกอบไปด้วย อุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร สถูปเจดีย์ ศาลาที่ประดิษฐานพระสำคัญๆของไทย (องค์จำลอง)

                   เดินทางเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

              ก่อนอำลาเชียงใหม่ ได้เวลานำท่านช้อปปิ้งของฝาก ณ ตลาดต้นพยอม ให้เวลาท่านได้ที่่สัมผัสความเป็นเชียงใหม่ คนเชียงใหม่ อาหารเชียงใหม่  จัดเป็นตลาดใหญ่แห่งหนึ่งของเชียงใหม่ เป็นแหล่งรวมสินค้าต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวมักจะมาหาซื้อของฝากกัน โดยเฉพาะสินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อจำพวกไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้แปรรูป นอกจากนี้ยังมีแหล่งรวมอาหารพื้นเมืองราคาถูกอีกมากมาย และนอกจากอาหารแล้วยังมีเสื้อผ้าของใช้ต่างๆมากมาย ซึ่งราคาค่อนข้างถูก จนคนในเชียงใหม่มักว่าใครอยากได้อะไรต้องไปหาที่กาด

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

16.15 น.      ออกเดินทางออกจากสนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD135 ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 5 นาที

17.20 น.      เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


 

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ พร้อมสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 15 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าที่พัก 2 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ตามที่สายการบินกำหนด ( เกิน 15 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และเกิน 7 กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง )

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :
 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินม, โรคระบาด และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจลม โรคระบาด ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 56,665