เที่ยวชุมชน พิษณุโลก สุโขทัย

โปรแกรมทัวร์สูงวัย : สูงวัยเที่ยวไทย ไปชุมชน บ้านน้ำจวง สวรรคโลก 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 27 – 29 มกราคม 2563

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ 6,500 บาท

รับลูกทัวร์  15 ท่าน