สูงวัยเที่ยวเมืองแปร อาณาจักรศรีเกษตร พม่า

โปรแกรมทัวร์สูงวัย : พาสูงวัยเที่ยวเมืองนอก เมืองแปร อาณาจักรศรีเกษตร พม่า 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2563

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถบัสขนาด 28 ที่นั่ง

ราคาท่านละ 13,900 บาท

รับลูกทัวร์ 15 ท่าน