พาสูงวัยหลงไปกาญจน์ บานมาสังขละ

โปรแกรมทัวร์สูงวัย : พาสูงวัยเที่ยวฟินฟิน หลงไปกาญจน์ บานมาสังขละ 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ 7,700 บาท

รับลูกทัวร์  15 ท่าน

Visitors: 44,466