สูงวัยเที่ยวไทย และไปเพื่อนบ้าน อุดร+หนองคาย+เวียงจันทร์

โปรแกรมทัวร์สูงวัย : สูงวัยเที่ยวไทย และไปเพื่อนบ้าน อุดร+หนองคาย+เวียงจันทน์ 4วัน 3คืน

วันเดินทาง : 17 – 20 กุมภาพันธ์ 2563

เดินทางโดย : และรถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ 8,800 บาท

รับลูกทัวร์  15 ท่าน

Visitors: 41,957