ซากุระบาน ณ ไต้หวัน

โปรแกรมทัวร์สูงวัย : ซากุระบาน ณ ไต้หวัน 4วัน 3คืน

วันเดินทาง : 9 – 12 มีนาคม 2563

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถบัสขนาด 35 ที่นั่ง

ราคาท่านละ 24,900 บาท

รับลูกทัวร์  15 ท่าน

Visitors: 37,593