ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ที่ Kyushu ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ 7 วัน 5 คืน

วันเดินทาง :  3 - 9 ธันวาคม 2566

ราคาท่านละ  79,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัส ขนาด 45 ที่นั่ง

รับลูกทัวร์ : 20 ท่าน

Visitors: 162,783