ซากุระบาน ณ kyushu เสน่ห์เกาะใต้ของญี่ปุ่น

โปรแกรมทัวร์สูงวัย : ซากุระบาน ณ Kyushu เสน่ห์เกาะใต้ของญี่ปุ่น 6วัน 4คืน

วันเดินทาง : 19 -24 มีนาคม 2563

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถบัสขนาด 35 ที่นั่ง

ราคาท่านละ 68,800 บาท

รับลูกทัวร์  20 ท่าน