สูงวัยเที่ยว พัทลุง เมืองรองต้องห้ามพลาด

สูงวัยเที่ยวไทย ไปเมืองรอง พัทลุง เมืองรองต้องห้ามพลาด 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 15 – 17 มีนาคม 2563

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ 12,900 บาท

รับลูกทัวร์  15 ท่าน