ไปลอง มองแพร่ แลน่าน ผ่านลำปาง

 เที่ยวลอง มองแพร่ แลน่าน ผ่านลำปาง 4 วัน 3 คืน

เดินทาง : 23 - 26 ธันวาคม 2562

ราคาท่านละ : 13,900 บาท

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน