เยือนถิ่นหมีขาว จากยุโรปจรดเอเซีย รัสเซีย

โปรแกรมทัวร์สูงวัย : เยือนถิ่นหมีขาว จากยุโรป รัสเซีย 6วัน 3คืน

วันเดินทาง : 22 - 27 เมษายน 2563

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถบัสขนาด 40 ที่นั่ง

ราคาท่านละ 37,900 บาท

Visitors: 37,591