ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์

โปรแกรมทัวร์สูงวัย : เที่ยวดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 7 - 9 เมษายน 2563

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถบัสขนาด 28 ที่นั่ง

ราคาท่านละ 18,500 บาท

รับลูกทัวร์  15 ท่าน

Visitors: 37,569