ที่พักในฝัน สวรรค์บนน้ำ ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน 3วัน 2คืน

สูงวัยเที่ยวไทย ที่พักฝัน สวรรค์บนน้ำ ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 19 - 21 เมษายน 2563

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ 13,500 บาท

รับลูกทัวร์  15 ท่าน