พาสูงวัยหนีร้อน ไปนอน หลีเป๊ะ 3วัน 2คืน

สูงวัยเที่ยวไทย หนีร้อนไปนอน หลีเป๊ะ 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 28 - 30 เมษายน 2563

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ 15,500 บาท

รับลูกทัวร์  15 ท่าน