สูงวัยผจญภัยในต่างแดน เกาะมหัศจรรย์ บาหลี 7 วัน 6 คืน

วันเดินทาง : 16 – 22 มกราคม 2566

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถบัสขนาด 25 ที่นั่ง

ราคาท่านละ 52,500 บาท

รับลูกทัวร์  15 ท่าน

Visitors: 119,724