สูงวัยผจญภัยในต่างแดน เกาะมหัศจรรย์ บาหลี 7 วัน 6 คืน

วันเดินทาง : 23 – 29 กรกฎาคม 2566

เดินทางโดย : เครื่องบิน และ รถบัสขนาด 25 ที่นั่ง

ราคาท่านละ 58,500 บาท

รับลูกทัวร์  15 ท่าน

Visitors: 148,293