สูงวัยตะลุยยุโรป อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

สูงวัยตะลุยยุโรป อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

วันเดินทาง : 9 – 17 พฤษภาคม 2563

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถบัสขนาด 40 ที่นั่ง

ราคาท่านละ 85,300 บาท

รับลูกทัวร์ 29 ท่าน

Visitors: 16,684