อลังการ ฝูงผีเสื้อปางสีดา แช่ออนเซ็น ตะลุยละลุ เยือนปราสาทสต๊อกก๊อกธม

สระแก้ว ปราจีนบุรี 2 วัน 1 คืน

วันเดินทาง :  6 - 7 กรกฎาคม 2565

ราคาท่านละ  4,900 บาท

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 16 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<< 

วันแรก  

กรุงเทพฯ – สระแก้ว – ปราสาทสด๊กก๊อกธม ละลุ เข้าที่พัก เซเรนิตี้ โฮเทล แอนด์ สปา 

06.00 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. ถนนวิภาวดีรังสิต (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ฟ้าใสคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 

         ออกเดินทางสู่จังหวัดสระแก้ว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.(แวะรับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง) 

ยามสาย        นำท่านชม ปราสาทสต๊อกก๊อกธม เป็นปราสาทขอมโบราณที่สำคัญของจังหวัดสระแก้ว และใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14 เพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพและใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อ ในลัทธิศาสนาฮินดู คำว่าสด๊กก๊อกธม หมายถึง “ เมืองที่มีต้นกกขึ้นรกในหนองน้ำใหญ่ ” ปัจจุบันยังพอมองเห็น หนองน้ำใหญ่ในอดีตอยู่ใกล้ ๆ ปราสาทนั่นเอง สิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งของปราสาทสด๊กก๊อกธม คือ การพบหลักศิลาจารึกสด๊กก๊อกธม (หลักที่ 2) ซึ่งจดบันทึกเรื่องราว ประวัติศาสตร์ของชนชาติขอมเป็นช่วงระยะเวลานานถึง 200 ปี

 

กลางวัน        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางต่อ 1 ชั่วโมง 

ยามบ่าย        พาท่านเที่ยวชม ละลุ หนึ่งในความมหัศจรรย์ของจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ในอำเภอตาพระยา มีลักษณะคล้ายแพะเมืองผี จังหวัดแพร่ และ”เสาดินนาน้อย”(ฮ่อมจ๊อม) จังหวัดน่าน ละลุ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากน้ำฝนกัดเซาะ ยุบตัวหรือพังทลายของดิน เมื่อถูกลมกัดกร่อนจึงมีลักษณะเป็นรูปต่างๆ คล้ายกำแพงเมืองหน้าผา ที่มีความสวยงามและแปลกตาแตกต่างกันตามจินตนาการของแต่ละคน

 

(***ต้องเปลี่ยนนั่งรถอีแต๊ก เพื่อเข้าไปชมละลุ คันละ 6-10 คน) 

          จากนั้น พาทุกท่านเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

          เช็คอินที่พักที่ เซเรนิตี้ โฮเทล แอนด์ สปา  ให้ทุกท่านได้พักผ่อนกับกิจกรรมมากมายในรีสอร์ท เช่น ฟิตเนส สปา และออนเซ็นญี่ปุ่นแบบครบวงจร ให้ได้แช่น้ำร้อนแบบผ่อนคลายสุดๆ (สามารถใส่ชุดชั้นในกระดาษลงแช่ออนเซนได้คะ ทางทีมงานมีเตรียมให้เรียบร้อย) 


ยามเย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 

                     พักผ่อนตามอัธยาศัย…ราตรีสวัสดิ์ 

 

วันที่สอง

ชมผีเสื้อ ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา – น้ำตกปางสีดา – โป่งผีเสื้อ  ปราจีนบุรี – เมืองศรีมโหสถ –กรุงเทพฯ

ยามเช้า         รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระและเช้คเอ้าท์                      

ยามสาย        นำท่านเดินทางไปยังดินแดนผีเสื้อภาคตะวันออกของไทย ณ อุทยานแห่งชาติปาง
สีดา ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เดินทางประมาณ
1 ชั่วโมง ซึ่งเสน่ห์อันน่าหลงใหลของผีเสื้อที่นี่ก็คือ “พบง่าย มากมาย หลากหลาย” โดยเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายฤดูร้อนต้นฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม) ที่เริ่มมีฝนตกชุ่มชื้นมากขึ้น ฝูงผีเสื้อจำนวนมากจะออกมากรีดปีกสวยให้ได้เชยชมกัน ซึ่งผีเสื้อนั้นถือเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่อยู่ในอุทยานเเห่งชาติปางสีดาเลยก็ว่าได้ จากการสำรวจพบผีเสื้อกลางวันถึง 500 ชนิด เช่น ผีเสื้อเหลืองหนามใหญ่โคนปีกดำ, ผีเสื้อหนอนใบกุ่มธรรมดา, ผีเสื้อหน้าเข็มปีกมนแถบขาว, ผีเสื้อจรกาดำขาว, ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง, ผีเสื้อหนอนคูน, ผีเสื้อหางดาบลายจุด, ผีเสื้อหนอนจำปี และผีเสื้อสะพายฟ้า เป็นต้น ซึ่ง “ผีเสื้อซิกแซก” ถือเป็นผีเสื้อเด่นประจำปางสีดาเลยก็ว่าได้
 

                        สำหรับจุดชมผีเสื้อภายในอุทยานแห่งชาติปางสีดานั้นมีมากถึง 12 จุดด้วยกัน แต่จุดที่เป็นไฮไลท์ในการชมที่นักท่องเที่ยวนิยมไปก็คือที่ “ลานจอดรถและต้นไม้หน้าลานน้ำตกปางสีดา อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 800 เมตร บริเวณนี้จะมีลานหินกว้าง ทำให้มีเหล่าผีเสื้อมาบินอวดโฉม

 

                    บริเวณ น้ำตกปางสีดา นอกจากเป็นหนึ่งในจุดชมผีเสื้อแล้ว ยังมีความสวยงามไม่แพ้บรรดาผีเสื้อที่ออกมาบินเล่นเช่นกัน น้ำตกปางสีดานั้นเป็นน้ำตกจากผาหิน 3 ชั้น สูงราวๆ 10 เมตรเบื้องล่างเป็นแอ่งน้ำกว้างใหญ่ บรรยากาศร่มรื่น เย็นสบายสมคำว่า สายน้ำหน้าฝนแห่งภาคตะวันออก ช่วงฤดูฝนนี้จะได้เห็นสายน้ำจะไหลลงแบบแผ่เต็มลานน้ำตกเลย สวยงดงามมากๆ 

 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

ยามบ่าย       นำท่านชม เมืองศรีมโหสถ เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี เดิมนั้นชื่อว่าอำเภอโคกปีบเป็นเมืองเก่าแก่มีอายุมากกว่า 1,200  ปีหรือพุทธศตวรรษที่ 6 เป็นต้นมา  ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าชายทะเลที่สำคัญ เป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนาพุทธ  เมืองศรีมโหสถอดีตเคยเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญมากเมืองหนึ่ง  มีการพัฒนาทางศิลปวัฒนธรรมมาโดยลำดับ ตั้งแต่ก่อนพุทธสตวรรษที่ 11  เนื่องจากเป็นเมืองท่าชายทะเล จึงมีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งกับจีนและอินเดีย ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมฟูนัน โดยมีหลักฐานการขุดพบลูกปัดแบบฟูนันและแบบโรมัน ซึ่งมีอายุราว พ.ศ. 600 – 800  มากมาย นอกจากนี้ยังพบภาพสลักรูปสัตว์ต่าง ๆ แบบอมราวดีพุทธศตวรรษที่ 7 – 9 ที่บริเวณสระแก้ว สระขวัญ ถือว่าเป็นเมืองโบราณที่มีอายุเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง 

 

          จากนั้น นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมงครึ่ง 

18.00 น.      เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 •   ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจค่ะ)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ

 

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 88,013