ชัยภูมิ..ในยามเปลี่ยนฤดูกาล

ชัยภูมิ ชมทุ่งดอกกระเจียว ดินแดนสีชมพู 2 วัน 1 คืน

วันเดินทาง:  27-28 กรกฎาคม 2566

ราคาท่านละ  4,900 บาท

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

Visitors: 129,378