เที่ยวเมืองรอง สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์

เที่ยวเมืองรอง สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง :  17 - 20 สิงหาคม 2563

เดินทางโดย : รถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ 8,900 บาท

รับลูกทัวร์  12 ท่าน

Visitors: 9,487