UNSEEN อุบลราชธานี กุ้งเดินขบวน 1 ปีมี 1 ครั้ง

Unseen อุบลราชธานี กุ้งเดินขบวน  3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  13 - 15 กันยายน 2565

ราคาท่านละ  10,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน

>>กำหนดการเดินทาง<<

วันแรก 

สนามบินดอนเมือง – สนามบินอุบลราชธานี – วัดศรีนวลสว่างอารมณ์ – ขัวน้อยบ้านชีทวน - เข้าที่พัก – ชมกุ้งเดินขบวน ณ แก่งลำดวน

05.30 น.      ลูกทัวร์สูงวัยฟรุ้งฟริ้งพร้อมหน้าพร้อมตากัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3  ประตู 14 เคาน์เตอร์ 15 – สายการบินนกแอร์ ( เข้าประตู 14 แล้วมองหาเคาน์เตอร์ที่ 15 ทีมงานทัวร์ฟ้าใสจะยืนรอพร้อมป้ายต้อนรับค่ะ)

06.55 น.      ออกเดินทางสู่จังหวัดอุบลราชธานี โดยสายการบินนกแอร์

08.00 น.      เดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานี

ยามสาย        นำทุกท่านชม “วัดศรีนวลสว่างอารมณ์” กล่าวกันว่าชื่อของวัดตั้งตามชื่อของนางศรีนวลซึ่งได้ถวายที่ดินให้สร้างวัด สิ่งสำคัญภายในวัด คือ ธรรมาสน์ที่มีลักษณะเป็นสิงห์ขนาดใหญ่เทินปราสาท สร้างขึ้นตามรูปแบบศิลปะญวน ประดิษฐานอยู่ภายในหอแจกหรือศาลาการเปรียญ ที่ฝ้าเพดานมีจิตรกรรมแบบญวนที่ผสมผสานระหว่างศิลปะจีนและตะวันตก สวยงามและแปลกตามาก

                นำทุกท่านชม ขัวน้อยบ้านชีทวน แลนด์มาร์คที่ห้ามพลาด ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาสีเขียวขจี สร้างขึ้นเพื่อให้พระสงฆ์ได้เดินข้ามมาบิณฑบาต และใช้เป็นเส้นทา งระหว่างหมู่บ้านชีทวนและบ้านหนองแคน เพื่อให้ชาวบ้านละแวกนั้น ได้เดินทางมาทำบุญ หรือร่วมประเพณีตักบาตรเทโว เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย         จากนั้นนำทุกท่านเข้าที่พัก โรงแรมพฤกษา รีสอร์ท เดชอุดม หรือเทียบเท่า ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

พักผ่อนตามอัธยาศัย ***ที่พักคืนนี้เป็นรีสอร์ท ทุกห้องเป็น 1 เตียงใหญ่ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองมาก ทำให้ความสะดวกสบาย ความสวยงาม ไม่เทียบเท่ากับที่พักในเมือง (เป็นที่พักดีที่สุด และใกล้ที่สุดเพื่อไปชมกุ้งเดินขบวน)

ยามเย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ยามค่ำ          นำทุกท่านเดินทางไปชม กุ้งเดินขบวน ณ แก่งลำดวน ซึ่งเป็นช่วงการสืบพันธุ์และการวางไข่ของกุ้ง ซึ่งพอดีกับเป็นฤดูฝน มีน้ำไหลแรงกว่าปกติ ทำให้กุ้งจำนวนมาก โดยเฉพาะกุ้งฝอยและกุ้งก้ามขน ต้องหลบความแรงของแสน้ำขึ้นมาเดินตามโขดหิน เพื่อไปวางไข่ และผสมพันธุ์ ที่แหล่งต้นน้ำบนเทือกเขาพนมดงรัก

***การเยี่ยมชมกุ้งเดินขบวน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ ขณะนั้นด้วยนะคะ*** ใช้เวลาเดินทางกลับที่พักประมาณ 1 ชั่วโมง

                 นำท่านกลับเข้าที่พัก ราตรีสวัสดิ์ สำหรับคืนนี้

 

วันที่สอง     

อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ – ทุ่งนามือปราบ จอนนี่ฟาร์มสเตย์ – เขื่อนสิรินธร – ชมโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด – ชมเส้นทางธรรมชาติ Nature walkway – วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย        นำท่านเดินไปชม ทุ่งนามือปราบ จอนนี่ฟาร์มสเตย์ สถานที่แห่งนี้เป็นโลเคชันกลางทุ่งนาที่เปิดให้บริการเป็นคาเฟ่ จุดถ่ายรูป และที่พักในที่เดียวกัน ซึ่งในช่วงนี้ทุ่งนากำลังเขียวขจีและชุ่มชื่นเป็นอย่างมาก มีสะพานไม้ทอดยาวไปในทุ่งนา พร้อมกับมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมายน่าไปเช็กอิน

            จากนั้นพาท่านเดินทางไป เขื่อนสิรินธร ชมโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด ใหญ่ที่สุดในโลกก่อนอื่นขอพาทุกท่านมาเช็คอินที่แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ จ.อุบลราชธานี นั่นก็คือ โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร ที่ได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนผืนน้ำอันกว้างใหญ่พื้นที่กว่า 450 ไร่ ซึ่งมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครอยู่ที่ระบบสามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก และเมื่อไม่มีแสงแดดหรือในเวลากลางคืน ก็สามารถนำพลังน้ำจากเขื่อนสิรินธรมาผลิตไฟฟ้าได้ ลดข้อจำกัดของพลังงานหมุนเวียนที่มักขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานอีกด้วย นับว่าเป็นนวัตกรรมไฮบริดสุดล้ำของ กฟผ. ที่แรกของประเทศไทยและยังมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

               ชมเส้นทางเดินธรรมชาติ (Nature Walkway) มุมชมความกว้างใหญ่ของโซลาร์เซลล์ลอยน้ำในมุมที่สูงขึ้นไปอีกนิด ตามเส้นทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway) ความยาวกว่า 415 เมตร เส้นทางอันร่มรื่นที่รายล้อมไปด้วยมวลหมู่พันธุ์ไม้ท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ายลโฉมในระยะแรกของเส้นทางชมธรรมชาติ ความยาว 200 เมตร

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        นำท่านชมวัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ที่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบริเวณของถ้ำสวยๆ ที่เป็นสำนักสงฆ์ด้วยเช่นกัน เมื่อก่อนนั้นจะเป็นที่จำพรรษาของพระธุดงค์ต่างๆ แต่ต่อมาก็ได้มีการประกาศให้เป็นพื้นที่อุทยานฯ นั่นเอง ด้านในก็จะมี ถ้ำเหวสินธุ์ชัย ที่ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ อันสวยงดงาม

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเข้าที่พัก พีรดา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

ยามเย็น        รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

ยามค่ำ         นำทุกท่านชมความงาม ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว  หรือนิยมเรียกกันว่า วัดเรืองแสงเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง โดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ  บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า  จุดเด่นของวัดคือ การได้มาชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืน

จากนั้นนำทุกท่านกลับเข้าที่พัก  ราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้

วันที่สาม     

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม – วัดพระธาตุหนองบัว – สนามบินอุบลราชธานี – สนามบินดอนเมือง

ยามเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์

ยามสาย        พาท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ด้วย เสาเฉลียง ประติมากรรมสุด Unseen ที่สรรค์สร้างโดยธรรมชาติเป็นระยะเวลากว่า 100 ล้านปี เรียกว่าเป็นจุดเช็คอินประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียว ส่วนประกอบของ เสาเฉลียง นั้นเกิดจากหินทรายจาก 2 ยุคด้วยกัน คือ หินทรายยุคครีเตเซียส อายุ 130 ล้านปี และ หินทรายยุคไดโนเสาร์ อายุ 180 ล้านปี ซึ่งหินทรายเหล่านี้ก็ได้ถูกเกาะเซาะจากสภาพดินฟ้าอากาศและพายุฝนที่ผ่านมาเป็นเวลายาวนานจึงทำให้ออกมามีรูปร่างที่แปลกตา

                  จากนั้นเดินทางเข้าตัวเมืองอุบลฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

            พาท่านสักการะพระธาตุ วัดพระธาตุหนองบัว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี  มีสถาปัตยกรรมที่งดงามและน่าสนใจ คือ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ” พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็ง สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500  โดยจำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และรูปปั้นพญานาคราช 2 องค์ ขนาดใหญ่งดงาม ที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าพระเจดีย์

กลางวัน        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ยามบ่าย        แวะซื้อของฝากเมืองอุบลราชธานี

                    สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินอุบลราชธานี

14:55 น.      ออกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์

15.55 น.      เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทาง กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องท่านละ 15 กิโลกรัม และท่านละ 7 กิโลกรัมสำหรับขึ้นเครื่อง ทั้งไปและกลับ
 • ค่ารถรับส่งตามรายการท่องเที่ยว
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 บาท รวมทั้งวงเงินสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินอีกท่านละ 50,000 บาท (สำหรับลูกทัวร์สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะเหลือครึ่งหนึ่ง)
 • มัคคุเทศก์และผู้ดูแลลูกทัวร์สูงวัย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ 
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ชำระ 50% เพื่อทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนวันเดินทาง

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี :

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 094-2-77483-6

ชื่อธนาคาร : กสิกรไทย สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 1. ชื่อบัญชี : บริษัท ทัวร์ฟ้าใส จำกัด

เลขที่บัญชี : 109-266803-0

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ tourfahsai@gmail.com หรือ ทางไลน์ได้ที่ Line ID : luxurious_kathy

 

 • ชำระโดยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทัวร์ฟ้าใส ”

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

หมายเหตุ

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.       ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

4.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

5.       โปรแกรม/วันเดินทาง/ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, โรคระบาด, สายการบิน อัตราแลกเปลี่ยน และเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

6.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ/ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย /เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

7.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8.       ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

9.       เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเก็ต 081-682-6590

Visitors: 88,014