เชียงใหม่ ป่าบงเปียง ความงดงามในหน้าฝน

ป่าบงเปียง เมืองคอง เชียงดาว 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง :  4 - 6 กันยายน 2566

ราคาท่านละ  11,900 บาท

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

รับลูกทัวร์ : 15 ท่าน


Visitors: 129,377