เที่ยวป่าบงเปียง ณ เชียงใหม่

โปรแกรมทัวร์สูงวัย : เที่ยวป่าบงเปียง ณ เชียงใหม่ 3วัน 2คืน

วันเดินทาง : 8 - 10 กันยายน 2563

เดินทางโดย : เครื่องบิน และรถตู้ VIP 2 คัน

ราคาท่านละ 9,800 บาท

รับลูกทัวร์ 15 ท่าน


Visitors: 9,487